Ara

Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi

YÖNETİM YAPISI VE AKADEMİK DANIŞMANLAR

29.11.2021 18:19

ORTADOĞU ve AFRİKA ARAŞTIRMA ve UYGULAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (ORAFAM)

 

MÜDÜR

Prof. Dr. Sabit DUMAN

MÜDÜR YARDIMCILARI

Dr. Öğretim Üyesi Esra ÇIPLAK (Arap Dünyası ve Kuzey Afrika Sorumlusu)

Dr. Öğretim Üyesi Elçin NECİYEV (Orta Asya, İran ve Sahra Altı Afrika Sorumlusu)

SEKRETERYA

Arş. Gör. Kenan DEMİREL (Merkezin bütün idari işleri ve sosyal medya sorumlusu)

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN                   Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah KIRAN                          Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan YAZICI                              İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Şarika BERBER                             Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN                          Samsun üniversitesi

Doç. Dr. Celal ÖNEY                                   Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan TAŞKIRAN                        Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. İrşad Sami YUCA                          Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZALPER                       Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Yahya BAŞKAN                           İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülbin FIRAT ONAT          Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Aras TUNA               Muş Alparslan Üniversitesi

 

Hızlı Erişim