Ara

Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi

YÖNETİM YAPISI VE AKADEMİK DANIŞMANLAR

29.11.2021 18:19

ORTADOĞU ve AFRİKA ARAŞTIRMA ve UYGULAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (ORAFAM)

  1. YÖNETİM YAPISI

Müdür

Prof. Dr. Sabit DUMAN

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğretim Üyesi Gülbin FIRAT ONAT (Arap Dünyası ve Kuzey Afrika Sorumlusu)

Doç. Dr. Muhammet YÜCEL (Orta Asya, İran ve Sahra Altı Afrika Sorumlusu)

Sekretarya

Arş. Gör. Kenan DEMİREL (Merkezin bütün idari işleri ve sosyal medya sorumlusu)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN                   Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah KIRAN                            Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan YAZICI                                İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Şarika BERBER                             Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN                            Samsun üniversitesi

Doç. Dr. Celal ÖNEY                                    Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan TAŞKIRAN                         Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. İrşad Sami YUCA                           Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZALPER                        Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya BAŞKAN                            İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülbin FIRAT ONAT           Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat Aras TUNA               Muş Alparslan Üniversitesi

Hızlı Erişim