Ara

Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi

MİSYONUMUZ

11.11.2021 13:09

Ortadoğu ve Afrika coğrafyaları günümüze değin siyasal, kültürel, ekonomik ve dinsel olarak uluslararası rekabetin yoğunlaştığı bir alan olmuştur.  Günümüz Türkiye’sinin sahip olduğu konjonktürel önem ve Yeni YÖK’ün benimsediği Türk üniversitelerinin içe dönük yapısından ziyade dışa açılmayı yönelik teşvik ettiği görülmektedir. Üniversitemizin konumu nedeniyle Ortadoğu ve Afrika coğrafyaları ile yakın dinseli kültürel ve tarihsel bağlantıları söz konusudur. Diğer taraftan üniversitemizin uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmak, yabancı akademik çevrelere araştırma ve projeler bağlamında ilişki tesis etmek, karşılıklı ilgi ve iyi niyeti artırmak ve diğer farklı konularda işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir misyon üstlenebileceği düşünülmektedir.

Bu amaçları somut hale getirecek böylesi bir merkeze ihtiyaç duyulmaktadır.

Merkez’in kurulmasıyla beraber seminer, toplantı, dergi ve sanal ortamlarda gerekli akademik faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

 

Hızlı Erişim